UltrasonografiaDiakonia Wang – kursy resuscytacji wspólnie z USGwZRM od 2020 roku rozpoczyna wspólną organizację szkoleń z wykorzystania ultrasonografii w stanach zagrożenia życia.

Szkolenia będą kierowane do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek. Dla tych, którzy pracują w oddziałach szpitalnych, ale również dla członków zespołów ratownictwa medycznego.


Ultrasonografia „point of care” jest to metodą diagnostyczną, która na przestrzeni ostatnich lat zdobywa coraz to większą popularność w medycynie ratunkowej.

Podstawowymi obszarami zastosowania ultrasonografii „point of care” u pacjentów w stanach zagrożenia życia są:

 • różnicowanie przyczyn wstrząsu z oceną hemodynamiczną
 • ocena stanu wolemii
 • podstawowa ocena płuc- różnicowanie przyczyny niewydolności oddechowej
 • ocena ciśnienia śródczaszkowego
 • ocena pacjenta po urazie

Cele kursu:

 • wprowadzenie koncepcji ultrasonografia „point of care”
 • przygotowanie kierowników i członków zespołów medycznych do właściwego wykorzystania ultrasonografii u pacjentów w stanach zagrożenia życia
 • rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia (niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa, pacjent po urazie).
 • rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia – ultrasonograficznie monitorowanie resuscytacji, poszukiwanie odwracalnych przyczyn NZK, ocena poresuscytacyjna. 

Adresaci kursu:
Kurs kierowany jest głównie do personelu medycznego /lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka/.


Program kursu:
Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje materiały do kursu (co najmniej cztery tygodnie przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. 

 • Kurs prowadzony jest w programie jedno lub dwudniowym. 
 • Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. 
 • Główną formą przekazywania wiedzy są praktyczne ćwiczenia w małych grupach /do sześciu osób na 1 instruktora/.
 • Maksymalna liczba kursantów to dwanaście osób (dwie grupy po sześć osób).

PROGRAM KURSU:

Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia

Ultrasonografia w resuscytacji krążeniowo oddechowej

Ultrasonografia w urazach


Podczas kursu uczestnik nabywa wiedzę teoretyczną dotyczącą:

 • podstawy fizyczne ultrasonografii
 • tryby obrazowania, orientacje przestrzenne, artefakty ultrasonograficzne
 • ultrasonografia w urazach
 • wykorzystanie ultrasonografii w niewydolności oddechowej
 • wykorzystanie ultrasonografii w niewydolności krążenia
 • wykorzystanie ultrasonografii w nagłym zatrzymaniu krążenia
 • zabiegi pod kontrolą USG (dostępy donaczyniowe, punkcja opłucnej, perikardiocenteza)

Oraz wiedzę praktyczną w postaci ćwiczeń i warsztatów:

 • ultrasonografia w urazach,
 • ultrasonografia w nagłym zatrzymaniu krążenia,
 • dostępy donaczyniowe pod kontrolą USG,
 • ultrasonografia płuc (różnicowanie przyczyn niewydolności oddechowej)
 • wstrząs (różnicowanie przyczyn wstrząsu, ocena wolemii)

Ocena:
Kursanci poddawani są ocenie ciągłej podczas praktycznych stacji ćwiczeniowych. 

W ostatni dzień kursu przeprowadzany jest egzamin praktyczny a także test wyboru tematyką obejmujący treści poruszane podczas kursu. 


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJETUTAJ


Kierownik naukowy szkolenia

lek. Michał Zaleski

Szczegóły: Ultrasonografia point of care