BLS/AED Provider CourseDiakonia Wang wspólnie z Polską Radą Resuscytacji prowadzi kursy z ratownictwa kierowanego dla każdej grupy zawodowej. Kurs jest przeznaczony dla osób, które mogą mieć do czynienia z osobami, u których istnieje ryzyko wystąpienia zatrzymania krążenia, lub pracujących w miejscach publicznych, gdzie to ryzyko z uwagi na dużą ilość klientów jest zwiększona (policja, straż pożarna, służba ochrony, duże zakłady pracy, hipermarkety, lotniska, ośrodki rekreacji oraz wszyscy chętni). Kurs BLS/AED jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council /ERC/ i Polskiej Rady Resuscytacji.


Cele kursu:

 • szkolenie ratowników w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych

Adresaci kursu:
Kurs kierowany jest osób z wykształceniem medycznym jak i do osób bez przeszkolenia medycznego, dla każdej grupy zawodowej.


Program kursu:
Każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu, /co najmniej tydzień przed kursem/ 
z zaleceniem zapoznania się  z jego treścią.
Wraz z rejestracją kandydata w systemie zarządzania kursami ERC – COSY, każdy uczestnik otrzymuje dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, umożliwiającej (poza dostępem do materiałów kursowych) odbycie szkolenia on-line ułatwiającego przygotowanie się do zajęć. Kurs trwa dwa dni. Możliwe jest również jednodniowe szkolenie – wyłącznie BLS-AED bez kursu instruktorskiego.
Pierwszy dzień, podzielony na dwie części, poświęcony jest podstawowym zabiegom ratującym życie, BLS – rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej), uciskanie klatki piersiowej, pozycja boczna bezpieczna oraz obsłudze automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS. Prezentowane treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC 2021. Zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 6 osób przypadających na jednego instruktora.
Dzień drugi to Kurs Instruktorski. Poruszana tematyka na kursie to techniki nauczania osób dorosłych. Elementy prowadzenia ćwiczeń, pokazów edukacyjnych oraz egzaminowania są przedstawiane na wykładach oraz podczas ćwiczeń praktycznych. Po dwóch dniach  kursu podejmowana jest decyzja o osobach, które według standardów opracowanych przez ERC spełniają kryteria „Instructor Trainer”. Osoby takie po przeprowadzeniu, co najmniej dwóch kursów pod okiem starszych instruktorów zostają samodzielnymi instruktorami. Ilość osób na kursie to jest to maksymalnie 30 osób /5 grup po 6 osób/.


POBIERZ PROGRAM  (przykładowy program kursu)


Podczas szkolenia uczestnik nabywa wiedzę praktyczną dotyczącą:

 • łańcucha przeżycia
 • prawidłowego powiadamiania Zespołów Ratownictwa Medycznego
 • prawidłowego prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • bezpiecznego i prawidłowego użycia automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED)
 • postępowania w zadławieniu

Po kursie uczestnik będzie w stanie określić:

 • kiedy rozpocząć resuscytacje krążeniowo-oddechową (BLS)
 • kiedy rozpocząć sztuczną wentylację
 • jak sprawdzić prawidłowe oddychanie i oznaki krążenia
 • strategię bezpiecznego i skutecznego użycia AED
 • strategię postępowania w zadławieniu
 • ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

Ocena:
Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji ważny trzy lata. Po tym okresie należy odbyć kurs recertyfikacyjny.


Cena kursu:

Jednodniowy kurs BLS&AED – 300 zł/osoba


Za uczestnictwo w kursie BLS/AED provider Ratownik Medyczny otrzymuje 5 punktów edukacyjnych

 • zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przeszkolonych instruktorów Polskiej  Rady Resuscytacji
 • ćwiczenia odbywają się w sześcioosobowych grupach
 • uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe, dostęp do platformy edukacyjnej COSY na tydzień przed zajęciami
 • po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji
 • certyfikat ma ważność 3 lata