ILS Provider CourseKurs ILS – Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia jest przeznaczony dla osób, które mogą mieć do czynienia z osobami, u których istnieje ryzyko wystąpienia zatrzymania krążenia, lub pracujących w miejscach publicznych, gdzie to ryzyko z uwagi na specyfikę pracy jest zwiększone (szpital, pogotowie ratunkowe, przychodnie).


Cele kursu:

 • ustandaryzowanie istniejących, wewnątrzszpitalnych protokołów postępowania w przypadku zatrzymania krążenia
 • szkolenia personelu medycznego w zakresie resuscytacji, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzania defibrylacji
 • szkolenie personelu medycznego w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego
 • szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego

Adresaci kursu:
Kurs kierowany jest dla personelu medycznego /lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki/.


Program kursu:

 • kurs trwa jeden dzień i obejmuje 8 godzin szkoleniowych
 • jest to kurs obejmujący dwie formy szkoleniowe:

Zaawansowaną (przeznaczona dla osób z wykształceniem medycznym):

 • przyrządowa drożność dróg oddechowych (rurka NG/UG, LMA, I-Gel, , LT, worek samorozprężalny)
 • podstawowe leki resuscytacyjne
 • manualną defibrylację
 • rozpoznawanie rytmów pracy serca
 • resuscytację krążeniowo-oddechową (BLS)
 • ocenę stanu pacjenta (badanie ABCDE)
 • zajęcia fakultatywne (w zależności od grupy odbiorców)

Podstawową (osoby po szkoleniu BLS):

 • wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego
 • defibrylacja AED
 • resuscytacja krążeniowo-oddechową (BLS)

POBIERZ PROGRAM  (przykładowy program kursu)


Przygotowanie przed kursem:
Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu, /co najmniej dwa tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. Wraz z rejestracją kandydata w systemie zarządzania kursami ERC – COSY każdy uczestnik otrzymuje dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, umożliwiającej (poza dostępem do materiałów kursowych) odbycie szkolenia on-line ułatwiającego przygotowanie się do zajęć. Zajęcia na kursie prowadzą instruktorzy ERC-ALS oraz kandydaci na instruktora ERC-ALS. Zajęcia prowadzone są metodyką „czterech kroków”. Są one prowadzone w grupach do sześciu osób, gdzie na grupę przypada jeden do dwóch instruktorów. Kurs obejmuje wykłady, stacje ćwiczebne oraz scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonywanie defibrylacji).


Podczas kursu uczestnik nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczna dotyczącą:

 • przyczyny i zapobieganie nagłemu zatrzymaniu krążenia
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa /BLS/
 • zaburzenia rytmu serca związane z zatrzymaniem krążenia
 • defibrylacja manualna
 • AED /Automated External Defibrillator/
 • uniwersalny algorytm ALS
 • drogi oddechowe i wentylacja
  – worek samorozprężalny
  – maska krtaniowa (LMA)
  – rurka krtaniowa (LT)
  -I-gel
 • farmakoterapia
 • podawanie leków

Ocena:
Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji ważny jeden rok. Po tym okresie należy odbyć kurs recertyfikacyjny.


Cena kursu:


Cena kursu ILS – 1000 zł/os
Cena kursu w Warszawie – 1150 zł/os 


Za uczestnictwo w kursie ILS Ratownik Medyczny otrzymuje 8 punktów edukacyjnych

 • szkolenie prowadzone jest przez Instruktorów /ALS/ Polskiej Rady Resuscytacji, według aktualnych Wytycznych 2021 Europejskiej Rady Resuscytacji,
 • kurs ILS jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council /ERC/,
 • zajęcia prowadzone w sześcioosobowych grupach ćwiczeniowych,
 • uczestnik otrzymuje materiały kursowe, dostęp do platformy edukacyjnej COSY 3 tygodnie przed zajęciami,
 • okres ważności certyfikatu – 3 lata.