O nas


 

DIAKONIA WANG – KURSY RESUSCYTACJI to akredytowany przez Polską Radę Resuscytacji ośrodek certyfikowanych przez Europejską Radę Resuscytacji szkoleń medycznych.

Nasze szkolenia swoim zakresem obejmują prowadzone według najnowszych Wytycznych 2021 Europejskiej Rady Resuscytacji zarówno podstawowe /BLS&AED/, jak i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych /ALS, ILS/ oraz zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci /EPLS/. Od 2020 roku rozpoczęliśmy organizowanie szkoleń poświęconych wykorzystaniu diagnostyki ultrasonograficznej w stanach zagrożenia życia.

Prowadzone kursy przeznaczone są zarówno dla medycznych grup zawodowych, jak i osób spoza środowiska klinicznego.


Zapraszamy do udziału w szkoleniach,

Tomasz Górecki

 

Nasza misja

Nasza działalność skupia się przede wszystkim na propagowaniu zasad niesienia pomocy w bezpośrednim stanie zagrożenia życia, jakim jest nagłe zatrzymanie krążenia. Moment ten, w którym liczą się „pierwsze 4 minuty”, istotny jest poprzez fakt, iż pomoc w tym czasie udzielana jest niejednokrotnie bezpośrednio przez świadków zdarzenia. Oferowane przez nas szkolenia z zakresu podstawowych, jak i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych przeznaczone są zarówno dla członków zespołów ratunkowych, jak również osób spoza środowiska medycznego.

Jedną z pierwszych inicjatyw naszej działalności było zainstalowanie w roku 2005 Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED na terenie karpackiej Świątyni Wang. Efektem projektu było kompleksowe przeszkolenie naszego personelu na wypadek wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia i możliwości użycia urządzenia AED. Inicjatywa była naszą bezpośrednią inspiracją do założenia ośrodka, którego celem jest promocja zdrowego trybu życia oraz udzielanie fachowej pomocy w stanach zagrożenia życia.

W kwietniu 2005 podpisaliśmy umowę o współpracy z Polską Radą Resuscytacji – narodową komórką Europejskiej Rady Resuscytacji, organizacji wdrażającej standardy postępowania medycznego w stanach zagrożenia życia.

Przebieg prowadzonych przez nas szkoleń zobowiązany jest do wypełnienia warunków umowy, która obliguje personel prowadzący do pracy zgodnie ze standardami i wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.