Terminy szkoleń 2024

Konferencja „ULTRASONOGRAFIA W MEDYCYNIE RATUNKOWEJ. OD TEORII DO PRAKTYKI”


BLS/AED Provider  (termin zapisów kończy się 2 tygodnie przed kursem)


PBLS Provider (kurs pediatryczny) (termin zapisów kończy się 2 tygodnie przed kursem)


BIC – Kurs Instruktorski dla osób po BLS/AED, PBLS  
(termin zapisów kończy się 2 tygodnie przed kursem)


ALS Provider  (termin zapisów kończy się 4 tygodnie przed kursem) 


EPALS Provider  (termin zapisów kończy się 4 tygodnie przed kursem)


ILS Provider  (termin zapisów kończy się na 3 tygodnie przed kursem)


ASLS – kurs udarowy   (termin zapisów kończy się na 3 tygodnie przed kursem)


ULTRASONOGRAFIA

(terminy nadsyłania zgłoszeń – 3 tygodnie przed szkoleniem)

Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia 

Ultrasonografia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Ultrasonografia w urazach