Terminy szkoleń 2023


BLS/AED provider  (termin zapisów kończy się 2 tygodnie przed kursem)


BLS/AED instructor  (termin zapisów kończy się 2 tygodnie przed kursem)


ALS provider  (termin zapisów kończy się 4 tygodnie przed kursem)


EPALS provider  (termin zapisów kończy się 4 tygodnie przed kursem)


ILS provider  (termin zapisów kończy się na 3 tygodnie przed kursem)


ULTRASONOGRAFIA

(terminy nadsyłania zgłoszeń – 3 tygodnie przed szkoleniem)

Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia 

Ultrasonografia w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Ultrasonografia w urazach