PBLS Provider Course

Kurs Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji u Dzieci i Niemowląt (Paediatric Basic Life Support – PBLS) jest przeznaczony dla osób, które mogą mieć do czynienia z dziećmi, u których istnieje ryzyko wystąpienia zatrzymania krążenia, lub pracujących w miejscach publicznych, gdzie to ryzyko z uwagi na dużą ilość klientów jest zwiększona (policja, straż pożarna, służba ochrony, duże zakłady pracy, hipermarkety, lotniska, placówki oświatowe, przedszkola oraz wszyscy chętni). Kurs PBLS jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council /ERC/ i Polskiej Rady Resuscytacji.


Cele kursu:

 • szkolenie ratowników w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych u dzieci

Adresaci kursu:
Kurs kierowany jest osób z wykształceniem medycznym jak i do osób bez przeszkolenia medycznego, dla każdej grupy zawodowej.


Program kursu:
Każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu, /co najmniej tydzień przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się  z jego treścią.
Wraz z rejestracją kandydata w systemie zarządzania kursami ERC – COSY, każdy uczestnik otrzymuje dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, umożliwiającej (poza dostępem do materiałów kursowych) odbycie szkolenia on-line ułatwiającego przygotowanie się do zajęć. Kurs trwa jeden dzień (około 5-6 godzin). 
Kurs podzielony na dwie części. Pierwsza część poświęcona jest podstawowym zabiegom ratującym życie, BLS: rozpoznanie dziecka w stanie zagrożenia życia, zastępcza wentylacja (metoda usta-usta, użycie maski twarzowej, chusty twarzowej, worka samrorozprężalnego), uciskanie klatki piersiowej, pozycja boczna. Druga część omawia bezpieczną obsługę automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS. Prezentowane treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC 2021. Zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 6 osób przypadających na jednego instruktora.


Podczas szkolenia uczestnik nabywa wiedzę praktyczną dotyczącą:

 • łańcucha przeżycia
 • prawidłowego powiadamiania Zespołów Ratownictwa Medycznego
 • prawidłowego prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • bezpiecznego i prawidłowego użycia automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED)
 • pozycja bezpieczna
 • postępowania w zadławieniu

Po kursie uczestnik będzie w stanie określić:

 • kiedy rozpocząć resuscytacje krążeniowo-oddechową (BLS) u dzieci
 • kiedy rozpocząć sztuczną wentylację
 • jak sprawdzić prawidłowe oddychanie i oznaki krążenia
 • strategię bezpiecznego i skutecznego użycia AED
 • strategię postępowania w zadławieniu
 • ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej

Ocena:
Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji ważny trzy lata. Po tym okresie należy odbyć kurs recertyfikacyjny.


Cena kursu:

PBLS – 300 zł/osoba

PBLS (Warszawa, Kraków) – 400 zł/os


Za uczestnictwo w kursie PBLS provider Ratownik Medyczny otrzymuje 5 punktów edukacyjnych

 • zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przeszkolonych instruktorów Polskiej  Rady Resuscytacji
 • ćwiczenia odbywają się w sześcioosobowych grupach
 • uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe, dostęp do platformy edukacyjnej COSY na minumum tydzień przed zajęciami
 • po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji
 • certyfikat ma ważność 3 lata