Punkty edukacyjne

Na podstawie pisma z dnia 06 grudnia 2012 r, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Ratunkowej przyznał naszym szkoleniom punkty edukacyjne dla Ratowników Medycznych.

kurs ALS provider – 15 punktów edukacyjnych,
kurs EPALS provider – 15 punktów edukacyjnych,
kurs ILS provider – 8 punktów edukacyjnych,
kurs BLS/AED provider – 5 punktów edukacyjnych,
kurs BLS/AED instructor – 8 punktów edukacyjnych.