Kategoria: USG

Ultrasonografia „point of care”

Pilotażowe badanie kliniczne dotyczące „Oceny przydatności badania ultrasonograficznego w stanach zagrożenia życia w opiece przedszpitalnej przy wykorzystaniu teletransmisji obrazu USG” (więcej…)
Więcej