Kursy ERC w Warszawie

Diakonia Wang rozpoczyna od stycznia 2017 roku organizowanie certyfikowanych szkoleń medycznych na terenie województwa mazowieckiego.

Diakonia Wang jest ośrodkiem posiadającym akredytację Polskiej Rady Resuscytacji (PRC) na organizację certyfikowanych przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) szkoleń medycznych.

Zakres oferowanych szkoleń obejmuje podstawowe jak i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci i u dorosłych według najnowszych wytycznych ERC 2015.

ALS /zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych/
EPALS /zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci/
ILS /natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia/
BLS/AED /resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna/
ETC /zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w urazach/


Szczegóły, aktualności
ZAPISY NA SZKOLENIE