Aktualne szkolenia

Kursy ERC w Warszawie

Na podstawie porozumienia o współpracy dwóch ośrodków treningowych: IPL Kursy Resuscytacji oraz Diakonia Wang rozpoczynamy od stycznia 2017 roku organizowanie certyfikowanych szkoleń medycznych na terenie województwa mazowieckiego. (więcej…)
Więcej

Ultrasonografia

Pilotażowe badanie kliniczne dotyczące „Oceny przydatności badania ultrasonograficznego w stanach zagrożenia życia w opiece przedszpitalnej przy wykorzystaniu teletransmisji obrazu USG” (więcej…)
Więcej

Newborn Life Support

Kurs NLS jest kursem dotyczącym resuscytacji noworodka bezpośrednio po urodzeniu. (więcej…)
Więcej